Regulamin

Regulamin płatności dla Fundacji Pomorze Dzieciom

www.bąbel.pomorzedzieciom.pl

 

I Formy wpłat darowizn na rzecz działalności Fundacji Pomorze Dzieciom

Wpłat darowizn na rzecz Fundacji Pomorze Dzieciom (zwanej dalej Fundacją) można dokonać za pośrednictwem jednego z poniżej wymienionych sposobów płatności. Obsługa płatności online: przy użyciu kart płatniczych oraz ePrzelewów realizowana jest przez eCard S.A.

 1. ePrzelewy

Realizacja odbywa się poprzez dokonanie wpłaty darowizny przez Darczyńcę po uprzednim wyborze banku, z którego Darczyńca dokonuje płatności poprzez przekierowanie do transakcyjnego banku. Po poprawnym logowaniu Darczyńca otrzymuje gotowy do akceptacji formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Gdy Darczyńca zaakceptuje przelew, powraca do strony: www.bąbel.pomorzedzieciom.pl.

Płatność może być wykonana za pośrednictwem jednego z niżej wymienionych banków:

 • Płacę z Inteligo (inteligo),
 • mTransfer (mBank S.A.),
 • MultiTransfer (mBank S.A.),
 • Przelew24 (Bank Zachodni WBK S.A.),
 • Przelew z BPH (Bank BPH S.A.),
 • Płacę z iPKO (PKO BP S.A.),
 • Pekao24Przelew (Bank Pekao S.A.),
 • Płacę z Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie S.A.),
 • PayWay Toyota Bank (Toyota Bank S.A.),
 • MeritumBank Przelew (Meritum Bank S.A.),
 • Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska S.A.),
 • Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank S.A.),
 • Millennium – Płatności Internetowe (Bank Millennium S.A.),
 • Płać z ING  (ING Bank Śląski S.A.),
 • Credit Agricole Bank Polska S.A.,
 • Eurobank  płatność online (Euro Bank S.A.),
 • db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.),
 • T-mobile Usługi Bankowe (Alior Sync S.A.),
 • Płać z Plus Bank (Plus Bank S.A.), Płacę z IKO (PKO BP S.A.),
 • Płacę z Idea-Bank (Idea Bank S.A.),
 • Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank S.A.),
 • PeoPay (Bank Pekao S.A.),
 • e-transfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy S.A.).
 1. karty płatnicze
 • Visa,
 • Visa Electron,
 • MasterCard,
 • MasterCard Electronic,
 • Maestro

Logotypy banki

 1. Wpłaty bezpośrednie

Wpłaty darowizn bezpośrednio na konto bankowe Fundacji Pomorze Dzieciom, Al. Józefa Hallera 140 86-416 Gdańsk, Bank Zachodni WBK SA Nr 33 1090 1098 0000 0001 2428 2268.

 

II Przeznaczenie wpłat darowizn:

 1. Wypłaty darowizny dokonywane za pomocą strony internetowej www.bąbel.pomorzedzieciom.pl zostaną przeznaczone na działalność statutową Fundacji, a w szczególności:
 2. wspieranie i świadczenie opieki paliatywnej nad dziećmi i młodzieżą poprzez udzielanie kompleksowych świadczeń medycznych na terenie województwa pomorskiego;
 3. poprawa jakości życia śmiertelnie chorych dzieci;
 4. wspieranie w żałobie rodzin i bliskich po śmierci dziecka;
 5. rozwijanie i wprowadzenie modelu domowej opieki hospicyjnej nad dziećmi i młodzieżą;
 6. wspieranie i świadczenie perinatalnej opieki paliatywnej udzielanej rodzicom płodów z rozpoznaną letalną wadą przez okres trwania ciąży, w okresie okołoporodowym, jak i w czasie żałoby;
 7. wspieranie i świadczenie działalności rehabilitacyjnej, profilaktycznej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;
 8. prowadzenie działalności edukacyjnej zgodnej z celami działalności Fundacji;
 9. promocja i organizacja wolontariatu na rzecz osób nieuleczalnie chorych;
 10. propagowanie idei opieki hospicyjnej nad dziećmi i młodzieżą;
 11. działania w zakresie promocji zdrowia.

 

 1. Wpłaty darowizn dokonywane za pomocą płatności online na stronie www.bąbel.pomorzedzieciom.pl nie podlegają zwrotowi.

 

III Polityka bezpieczeństwa danych osobowych:

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (oraz późniejsze zmiany) zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności statutowej i realizacji Państwa darowizn za pośrednictwem portalu www.bąbel.pomorzedzieciom.pl.
 2. Fundacja zapewnia, iż dane osobowe Darczyńców przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji wpłaty darowizny oraz (w przypadku akceptacji Darczyńcy) dla celów działalności statutowej Fundacji.
 3. W przypadkach i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002, Nr 101, poz. 926 z późń. zmianami), Darczyńca ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 4. Fundacja nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Darczyńcach i dokonanych przez nich wpłat darowizn bez ich wiedzy i zgody.